heel de mens

 

 

Intuïtief schilderen                              zeven sessies van vier uur

schilderen vanuit je hart                               op zaterdagen

 

Deze cursus is bedoeld voor vrouwen en mannen, die een andere kant van zichzelf willen ontwikkelen of voor diegenen, die veel met hun verstand bezig zijn. Onze maatschappij is nogal rationeel ingesteld (=linkerhersenhelft) en het schoolonderwijs ook. De andere kant: de creativiteit, de intuïtie/spiritualiteit (=rechterhersenhelft) en het gevoel zijn dikwijls onderontwikkeld of onderdrukt.

Het is de bedoeling dat de cursus op een subtiele manier aanzet de intuïtieve/gevoelsmatige, spirituele en creatieve kant van onze persoonlijkheid te helpen herkennen en ontwikkelen. Door gevoelsmatig te schilderen kunnen de meest prachtige, onverwachte en verrassende resultaten ontstaan. De creaties vertellen een verhaal en worden in een individuele samenspraak besproken. Er wordt gebruik gemaakt van muziek, eenvoudige ontspanningsoefeningen, meditatie en visualisatie. Verder wordt er kort aandacht besteed aan theorie, kleurenleer, eenvoudige technieken en compositie. Het is niet nodig om al goed te kunnen tekenen of schilderen.

De cursus kan gezien worden als een vorm van preventieve geneeskunde, want als je stress of spanning in jezelf tijdig leert onderkennen en op het goede moment de juiste beslissingen kan nemen, dan hebben geestelijke of lichamelijke klachten ook minder kans. Juiste beslissingen neem je door gebruik te maken van je verstand en je gevoel of intuïtie. Om bovengenoemde redenen kan de cursus tevens gezien worden als licht therapeutisch, zij het dat dit op een speelse en ontspannende manier gebeurt. Zie site: www.heelmens.nl           ©3-2012

  

 

emma zomer

 

06-33702727

 

Activiteiten: schrijven, dichten, pianospelen/musiceren.    

 

h e e l  d e  m e n s

©™

Emma volgde een opleiding voor tekenleraar en begon in 1985 les te geven aan een Mavo-school. Later parttime teken- en schilderlessen gegeven aan volwassenen en kinderen.

 

Voortvloeiend uit het therapeutenwerk en de gewone teken- en schilderlessen ontstond de cursus :

 

klassieke homeopathie

 

intuïtieve therapie

 

schildertherapie

 

Twee liedjes in Webwinkel iTunes Ze Zeggen en They Say

Ze Zeggen en They Say

Start.
afbeeldingen.